0232 464 79 79
info@ahmetonal.com.tr

Ulusal / Uluslararası Bildiriler

 • Ünek T, Karademir S, Astarcıoğlu H, Atila K, Önal A, Astarcıoğlu İ. Safra kesesi kanserlerinde 4b-5 segmentektomi. Ulusal Cerrahi Kongresi, 1998.
 • Koçdor MA, Astarcıoğlu H, Sökmen S, Önal A, Yıldız D, Astarcıoğlu İ. Safra kesesi karsinomuna bağlı trokar yeri metastazı. Ulusal Cerrahi Kongresi, 1998
 • Koçdor MA, Balcı P, Derebek E, Yıldız D, Canda T, Önal A, Özdoğan Ö, Saydam S, Harmancıoğlu Ö. Palpe edilemeyen meme lezyonlarında ROLL (Radioguided occult lesion localisation) ilk sonuçlarımız. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi, 1999.
 • Terzi C, Sökmen S, Karademir S, Önal A, Füzün M, Astarcıoğlu İ. Genel cerrahi tıpta uzmanlık eğitimi standartizasyon ve kredilendirme sistemi. Eurosurgery 2000 & Turkish Surgical Congress , 2000
 • Ünek T, Atila K, Önal A, Saydam S, Canda T, Harmancıoğlu Ö. Duktal karsinoma insitu olgularının tedavisinde Van-Nuys prognostik indeksinin kullanımı. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi, 2001.
 • Önal A, Köşkderelioğlu M, Atila K, Sökmen S, Astarcıoğlu H, Karademir S. Spigelian Herniler. Ulusal Cerrahi Kongresi, 2002.
 • Önal A, Hoşgörler F, Sökmen S, Sevinç A, Ünek T, Terzi C, Çoker A, Bora S, Füzün M. Lichtenstein Herni Onarım Sonuçlarımız. Ulusal Cerrahi Kongresi, 2002.
 • Önal A, Astarcıoğlu H, Atila K, Örmen M, Koçdor H, Sarıoğlu S. Renal iskemi-reperfüzyon hasarında karnitinin rolü. Ulusal Cerrahi Kongresi, 2002.
 • Önal A, Aksan A, Canda AE, Harmancıoğlu Ö, Saydam S, Koçdor MA, Canda T, Görken İB, Arıcan Z. Bilateral meme kanserleri deneyimimiz. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi, 2003.
 • Önal A, Canda AE, Atila K, Ünek T, Canda T, Görken İB, Harmancıoğlu Ö, Saydam S, Koçdor MA, Van-Nuys prognostik indeksinin Duktal Karsinoa insitu olgularının tedavi planlamasındaki rolü. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi, 2003.
 • Önal A, Sökmen S, Aydoğan B, Obuz F , Terzi C, Görken İ, Öztop İ, Ergör G, Alanyalı H, Küpelioğlu A, Füzün M. Rektum kanserinde neoadjuvan tedavinin evreleme üzerine etkisi. Ulusal Cerrahi Kongresi, 2004.
 • Önal A, Sökmen S, Canda E, Ergör G, Füzün M. Lichtenstein herni onarımında prognostik faktörler. Ulusal Cerrahi Kongresi, 2004.
 • Sökmen S, Astarcıoğlu H, Ünek T, Koçdor MA, Önal A, Füzün M. Clinical experience with mesh hernioplasty for recurrent incisional hernias. 20th International Congress of European Hernia Society. June 18-20, 1998.
 • Sökmen S, Astarcıoğlu H, Süzen EC, Önal A, Füzün M. Critical analysis of prosthetic mesh in hernia surgery. Eurosurgery, June 17-20, 1998.
 • Sökmen S, Önal A, Astarcıoğlu H, Terzi C, Çoker A, Füzün M. The Lichtenstein technique: Reasonable choice for inguinal hernia repair. 21th International Congress of European Hernia Society. November 3-6, 1999.
 • Önal A, Üstün E, Küpelioğlu A. Tiroid tedavisinde güvenli tercih: Total Tiroidektomi. Ulusal Cerrahi Kongresi, 2008.
 • Önal A Total Tiroidektomide Ligasure Kullanımı. Ulusal Cerrahi Kongresi, 2008.